واژه پرداز ورد word

مایکروسافت ورد ( Microsoft Word) یا مایکروسافت آفیس ورد، از بهترین و پر استفاده‌ترین نرم‌افزارهای واژه پرداز است. این نرم‌افزار همچنین مشهورترین نرم‌افزار واژه پرداز در رایانه های شخصی و اداری است. نرم افزار واژه پرداز به نرم افزار گفته می شود که برای تایپ متن، ذخیره و ویرایش متن استفاده می شود. البته امروزه واژه پرداز ورد توانایی بسیار بیشتر از جمله درج خودکار فهرست مطالب، فهرست منابع برای پایان نامه ها و مقالات، ایجاد نامه برای گروهی از افراد و غیره را دارد.

ورد در مشاغلي مانند تهيه كنندگان اسناد، مديران، كارشناسان، نويسندگان و كليه مراكز نشر و چاپ در ارتباط است.

سرفصل مطالب دوره:

  • فرمت بندی متن و پاراگراف
  • كار با عكسها و اشکال هندسی
  • كار با سرصفحه و پاصفحهUntitled-1
  • ایجاد جدول و متن ستونی
  •  فرمت بندی صفحه و چاپ سند
  • تایپ ده انگشتی